Om Bygdepartiet

Bygdepartiet startade i mars 2010 och lyckades på den korta tiden fram till valet i september samma år vinna förtroende hos 462 röstande vilket resulterade i 2 mandat i kommunfullmäktige.

Valet 2022 blev en succe för oss då vi blev största parti med några få röster. Detta har lett till att vi har fått platser i alla utskott och nämnder och Johan Fändriks blev även oppositionsråd.

Bygdepartiet är ett lokalt och självständigt parti som verkar för en positiv tillvaro i hela Leksands kommun. Vi har ingen partipiska eller några direktiv uppifrån vilket gör att vi kan lägga allt fokus på att förbättra möjligheten för människor och företag att leva och utvecklas i vår unika kommun med över 100 byar. Vi vill tillsammans med er göra Leksands kommun till en aktiv, attraktiv och hållbar plats för alla att bo och verka i.

I Bygdepartiet fattar vi beslut i tre steg:
1.  Är det bra för Leksands kommun?
2.  Är det ekonomiskt möjligt och försvarbart?
3.   Är det långsiktigt hållbart och passar det in i det samhälle vi vill skapa?